มาตราฐานรับรอง ISO

Certificate


รางวัล ASEAN Energy Awards 2015โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ได้รับ รางวัล ASEAN Energy Awards 2015  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย  โดยมี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ คุณสุพจน์ น้อยศิริ  และ คุณประพันธ์ คล้ายสินธุ์   เป็นผู้เดินทางไปรับรางวัล

Award 12088296_710464669084227_846876923084796201_n 1444227617050

รางวัล CSR-DIW Awards ปี 2558บริษัท น้ําตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด รับรางวัล CSR-DIW ปี 2558 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ เมืองทองธานี

IMG_3104 IMG_3131