คริสตอลลา น้ำตาลทรายสีทอง

ให้เครื่องดื่มและอาหารที่คุณโปรดปรานมีรสชาติหอมหวาน ไปกับ คริสตอลลา น้ำตาลทรายสีทอง ที่เกิดจากการคัดสรรอ้อยพันธุ์ดีของประเทศไทย ผ่านการผลิตที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความหอมหวานจากธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเติมแต่งและสารเคมีแต่อย่างใด

– คริสตอลลา น้ำตาลทรายสีทอง
– ผลิตจากอ้อยธรรมชาติคุณภาพดี
– ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย
– ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของอ้อย
– สำหรับใช้ในการประกอบอาหาร ทำขนม หรือทำเครื่องดื่มต่างๆ ตามความต้องการ