น้ำตาลทรายขาว คริสตอลลา

น้ำตาลทรายขาวจากอ้อยคุณภาพดีของประเทศไทย ไร้สารฟอกขาว จากกระบวนการผลิตระดับมาตรฐานโลก ทำให้น้ำตาลทรายขาว คริสตอลลา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และคงความหวานจากธรรมชาติ 100%