น้ำตาลทรายขาว คริสตอลลา 50 กก.

น้ำตาลทรายขาวจากอ้อยคุณภาพดีของประเทศไทย ไร้สารฟอกขาว จากกระบวนการผลิตระดับมาตรฐานโลก ทำให้น้ำตาลทรายขาว คริสตอลลา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และคงความหวานจากธรรมชาติ 100% ขนาด 50 กก.