น้ำตาลทรายบรรจุใน Tank Car

เหมาะสำหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และอาหาร
สะดวก สะอาด ปลอดภัย
ลดต้นทุนการผลิต
ลดพื้นที่การจัดเก็บ
ลดการใช้พลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม