ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์แท้จากทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค  ตรานกกะเรียน ที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วว่า มีปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรองมากกว่า 20% มีทั้งชนิดผงและปั้นเม็ด อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ช่วยป้องกันโรครากเน่า และมีกรดฮิวมิกช่วยขยายรากให้พืชแข็งแรง ออกดอกเร็ว ติดผลไว เพิ่มน้ำหนักหัว ปล้อง และฝัก มีปริมาณอินทรีย์วัตถุมาก ช่วยปรับทุกสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำดี กักปุ๋ยได้นานและทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์จากทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย ร่ำรวยอย่างยั่งยืน