ข่าวสาร/ความรู้

ความภาคภูมิใจของเรา

ความภาคภูมิใจของเรา

หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ให้กับแปลงผลิตพืชอินทรีย์ที่หลากหลาย เช่น แปลงสตรอเบอรีออร์แกนิค อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มาสัมผัสรสชาติแสนอร่อย และปลอดภัย ของสตรอเบอรีคุณภาพ ปลายปี 2558 นี้ …

ผลผลิตหลังจากใช้ปุ๋ย

ผลผลิตหลังจากใช้ปุ๋ย

สวนชาวดิน กม.21 อินทนนท์ สตรอเบอรีอินทรีย์ อีกหนึ่งลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่หันมาผลิตพืชผักอินทรีย์คุณภาพ โดยเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์นกกะเรียน หนาวนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ …

แจกผ้าห่มรับลมหนาว

โปรโมชั่นพิเศษ

ปุ๋ยตรานกกะเรียนจัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อปุ๋ยผง/อัดเม็ดจำนวน 5 กระสอบ แถมเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

 • ผลิตจากกากตะกอนโรงงานน้ำตาล(Filter Cake) 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 %
 • ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม/กระสอบ
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน
 • มีลักษณะเป็นผงใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช กระจายตัวและคลุกเคล้าดินได้ง่าย
 • ไม่มีเมล็ดวัชพืชปลอมปนเพราะผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์
 • สามารถใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตพืชอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

 • ผลิตจากกากตะกอนโรงงานน้ำตาล(Filter Cake) 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 %
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน
 • สามารถผสมกับปุ๋ยเคมี เพื่อใส่เครื่องหว่านหรือเครื่องใส่ปุ๋ยได้
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช
ชนิดพืช ช่วงเวลาที่ใช้ อัตราขั้นตํ่าที่ใช้ วิธีการใช้
นาข้าว ตอนทำเทือก 300 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตอนช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ช่วงเตรียมดินหรือพืชอายุ 10-15 วัน 250 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูกหรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบเมื่อพืชอายุ 10-15 วัน
ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มะม่วง ลองกอง ช่วงต้นฝน 5-12 กก./ต้น/ปี โรยบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
ปาล์มนํ้ามันและยางพารา ช่วงต้นฝน 3-5 กก./ต้น/ปี โรยบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
พืชผัก เช่น กะหลํ่า คะน้า หอม กระเทียม พริก มันฝรั่ง ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถพรวนปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับ ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
สนามหญ้า ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณปลูก หลังต้นหญ้าโตแล้ว หว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

ตะกอนหม้อกรอง

ตะกอนหม้อกรอง

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด