ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด


สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-287-7100 หรือ 084-555-3675
โทรสาร: 02-286-4307
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.

โรงงานทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
เลขที่ 100 หมู่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์: 05-560-9120
โทรสาร: 05-560-9120
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

เบอร์โทรติดต่อ
พนักงานขายของปุ๋ยนกกะเรียน


เบอร์โรงงาน 
055-609120 ต่อ 2108
, 2109, 2110

เบอร์พนักงานขาย 
092-2467088 อาทิตย์ (เท่)

061-7961586  พินิจชัย (หวาย)

ติดต่อเรา

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา